Alimenty, które się nie należą

Jeśli dziecko albo małżonek, na którego rzecz pobrano alimenty Poznań, a ono nie miało już do nich prawa, pieniądze te muszą zostać zwrócone. Jeśli zwrot następuje po pewnym czasie, osoba ta musi liczyć się także z płaceniem odsetek. W niektórych przypadkach jednaj możliwe jest umorzenie takiej należności. Nawet jeśli nie będziemy spłacać tychże alimentów, będziemy musieli liczyć się z tym,że fundusz alimentacyjny sam pobierze je sobie z naszego wynagrodzenia za pracę, albo zostaną nam cofnięte rozmaite świadczenia socjalne, takie jak renta czy emerytura albo zasiłek dla bezrobotnych. Najczęściej ojcowie lub matki, które miały zasądzone płacenie alimentów na dziecko orientują się, że mogą żądać zwrotu płaconych alimentów na dziecko wtedy, kiedy dziecko w tym czasie mogło samodzielnie się utrzymać. Aby uzyskać zwrot zapłaconych alimentów, musisz złożyć w sądzie pozew o alimenty Poznań z datą wsteczną, najlepiej taką, po której nastąpiło usamodzielnienie się dziecka. Wtedy będziesz mógł liczyć na zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego.

Comments are closed.