Author Archive

Uprawianie lichwy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą często są zmuszone zaciągnąć dla siebie kredyt, jednakże nie zawsze banki są w stanie udzielić takich kredytów. Wtedy , jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest w wielkiej potrzebie i jest zdesperowana, sięga nierzadko po usługi firm prywatnych. Niestety te jednostki prywatne udzielające kredytów nie zawsze działają uczciwie na rynku, uprawiają wręcz lichwę i żerują na osobach zdesperowanych. Istnieje jednakże na szczęście kodeks prawny, który chroni wszystkich przed zjawiskiem lichwy. Kodeks przewiduje sytuacje, kiedy osoba jest w potrzebie i wykorzystuje się jej potrzebę i desperację przez narzucanie ogromnych odsetek. Jest to ujęte jako nieuprawnione wykorzystywanie czyjej desperacji i przedstawianie niekorzystnych i nieuczciwych warunków kredytowania. Lichwiarzem może być każdy i każdy odpowiada przed prawem z tego paragrafu. Aby udowodnić komuś lichwę, trzeba wykazać, że znajdowaliśmy się, jako ofiary lichwiarzy, w sytuacji naglącej i nie mieliśmy pieniędzy.

Dotacje z Urzędu Pracy

Jakie są ograniczenia na dostanie dotacje do pomp z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Po pierwsze, nie można przeznaczyć dotacji na handel obwoźny, a jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których ludzie chcą zarejestrować  działalność gospodarcza i dla których w ogóle chcą dofinansowanie. Dlatego  nie można napisać w biznesplanie niczego o tym, że chcemy prowadzić handel obwoźny, nawet jeśli miałby on zostać połączony z handlem w internecie. Poza tym, nie można dostać dotacji z Urzędu Pracy na działalność sezonową. Poza tym nie można dostać pieniędzy  na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej od osób spokrewnionych z osobą chcącą dostać dotacje do pomp na działalność gospodarczą. Powinowactwo powinno być tutaj dalsze niż drugiego stopnia. Pomijamy tutaj oczywiście przypadki, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą są naszymi krewnymi – wtedy mogą oni na podstawie faktur, sprzedać nam towar do prowadzenia działalności gospodarczej przez nas.

Wizerunek kancelarii prawniczych w świadomości społeczeństwa

Kancelarie adwokackiePostaram się teraz przedstawić, wizerunek kancelarii prawniczych w świadomości społeczeństwa. Po pierwsze, warto wspomnieć iż wiele osób posiada nieodpowiednią wiedzę, a bardzo często wpływa na opinię prawniczą. Mam na myśli tutaj, odpowiednią prezentację wszystkich z tym związanych kwestii. Co więcej, Kancelarie adwokackie bardzo często same zasługują na takie miano – m.in. poprzez nieodpowiednie reprezentowanie klientów, a także poważne problemy z odpowiednim przedstawieniem wszystkich kwestii. Moim zdaniem, wiele osób może mieć jeszcze większe problemy w zakresie prezentacji wszystkich związanych z tym kwestii, a co za tym idzie społeczeństwo nie do końca będzie miało pełny obraz na temat kancelarie prawnicze. Ostatecznie ludzie uważają iż są zbyt drogie, trudno dostępne oraz traktują sprawy zwykłych osób po macoszemu. Z czego, z moich obserwacji wynika iż w nieodpowiedni sposób są traktowane Kancelarie adwokackie – ponieważ rozszerzenie rynku prawniczego wpłynęło na odpowiednią prezentacje wszystkich z tym związanych kwestii.

Czy usługi świadczone przez kancelarie prawnicze, mają z góry określone ceny?

Tak, ale tylko i wyłącznie co do określonych czynności świadczonych przez notariuszy. W tym wypadku, taksy notarialne są określone co do konkretnych czynności np.: kosztów sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez kancelarie notarialne wrocław prawnicze. W ten sposób, osoba która potrzebuje takiego aktu, wie na podstawie odpowiedniego rozporządzenia ile ma zapłacić, ta cena nie jest w jakikolwiek sposób zależna od marży narzucanej przez kancelarie. Tym samym, jest to bardzo ważny aspekt dla wielu osób, które w ten sposób, chcą wiedzieć co będzie tańsze- postępowanie sądowe czy też załatwienie sprawy przed notariuszem. Obecnie wiele osób, decyduje się na postępowanie przed sądem, omijając kancelarie notarialne wrocław uważając iż zbyt wiele muszą zapłacić – pomimo iż interesy stron w tym wypadku są zgodne. Moim zdaniem, to bardzo ważna kwestia dla wielu osób które chcą odpowiednio podejść do tego tematu. Bardzo często takie przypadki powstają przy dziale spadku, gdzie strony określają same iż nie chcą prowadzić postępowania przed notariuszem a przed sądem.

Zmiana zeznań przez świadka

W przypadku składania zeznań i chęci ich zmiany mamy do czynienia z dwiema zasadniczymi sytuacjami – kiedy świadek umyślnie składał fałszywe zeznania i działała niejako z premedytacją oraz kiedy świadek zmienił niektóre fakty nieumyślnie i chce naprawić swój błąd mając na celu dobro postępowania karnego. Składania złych zeznań, czyli mijających się z faktycznym stanem rzeczy często jest powodowane przez sugerujące pytania osoby zadającej pytania i jest to sytuacja, kiedy jak najbardziej możemy zmienić w późniejszym czasie swoje zeznania. Inne wytłumaczenie to źle funkcjonująca pamięć, na której opierając się możemy niekiedy zmieniać swoje zeznania w sposób niesprawiedliwy i niezgodny z rzeczywistością. Każdy świadek ma szanse dwukrotnie złożyć swoje zeznania. Najpierw na policji w postępowaniu przygotowawczym, a później przy sędzi, który weryfikuje zeznania i jeszcze raz je przypomina ze względu na charakter procesu. W sądzie świadkiem ma opowiedzieć to co sam pamięta, a później odczytywane są mu jego zeznania, następnie ma on odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Jedyna nadzieja w prawniku

Na każdego z nas czyha mnóstwo zagrożeń i problemów, z czego praktycznie nie zdajemy sobie nawet sprawy. Z niektórymi nie jesteśmy sobie wstanie poradzić, ponieważ kompletnie się na tym nie znamy. Wówczas nadzieje pokładamy tylko i wyłącznie w prawnikach, którzy w zakresie prawa mają nie dość że wiedzę, to jeszcze bogate doświadczenie. Prawnik Brzesko pracuje każdego dnia, oferują w swoich kancelariach usługi skupiające się na poradach, wyjaśnianiu pewnych spraw, a także informowaniu co może z tego czy tamtego wyniknąć. Ostatnią i jedyną nadzieję pokładają w prawnikach ci, którzy są zdania, iż tak naprawdę ich sytuacja jest bardzo skomplikowana, a w związku z tym nie będą mogli obronić się samodzielnie, bez porady i wskazówek. Te przecież są bardzo cenne, szczególnie w niektórych sytuacjach. Najczęściej ludzie z problemami natury prawniczej zgłaszają się do prawników w ostateczności. Najpierw szukają porad w Internecie, pytają znajomych, a kiedy już kompletnie nie wiedzą co robić, postanawiają jednak udać się do Prawnik Brzesko.

Odwołanie darowizny

Darowizna to rodzaj umowy prawnej, wedle której jedna osoba zobowiązuje się do niepłatnego świadczenia majątkowego, pieniężnego na rzecz obdarowywanej osoby. Aby taka umowa darowizny zyskała status prawny, musi ona zostać sprawdzona i podpisana przez notariusza. Niekiedy występują takie przypadki jak odwołanie darowizny. W jakich przypadkach można odwołać akt darowizny? Przede wszystkim jako wystarczający powód aby odwołać akt darowizny może występować zachowanie osoby obdarowywanej. czasami zdarza się tak, że osoba, która zobaczyła akt darowizny zmienia stosunek do osoby, która go obdarowała, bo myśli, że już nie można tego cofnąć. Wychodzą wtedy na jaw prawdziwe motywy działania takiej osoby obdarowanej i niestety nie da się tego przewidzieć, dlatego prawo zostawia furtkę bezpieczeństwa dla osoby obdarowującej w postaci możliwości odwołania aktu darowizny jeśli obdarowany zachowuje się źle. Inne przypadki, kiedy można odwołać Darowizna to między innymi ubezwłasnowolnienie darczyńcy, czy też ogólne zasady współżycia społecznego.

Powrót z urlopu wychowawczego

niekiedy zdarza się, że pracodawca wzywa nas z urlop z dziećmi do pracy, bo okazuje się, że jest do wykonania praca, której nikt inny oprócz nas nie może wykonać. Pracodawca ma do tego prawo, ale tylko wtedy, jeśli okoliczności są nieprzewidziane, a sytuacji jest naprawdę awaryjna. Jeśli my jesteśmy na urlopie jako pracownicy, pracodawca powinien wcześniej zadbać o to, aby w razie jakichś nieznanych okoliczności było zastępstwo za nas. Jeśli mowa o kimś takim jak na przykład hydraulik zatrudniony w danym zakładzie pracy na stałe, może on zostać wezwany z urlop z dziećmi, jeśli w tym czasie dochodzi do awarii. Niektórzy mogliby się spierać i mówić, że pracodawca powinien wezwać serwis z zewnątrz w razie takiej awarii podczas urlopu pracownika i mają rację, jednak prawie się tego nigdy nie robi. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z pracownikiem, to nie ma też możliwości pociągnięcia go odpowiedzialności za to, że nie udało się z nim skontaktować. Dlatego dobrze jest nie odbierać telefonu podczas urlopu.

Dlaczego społeczeństwo nie chce korzystać z usług kancelarii prawniczych?

Warto wspomnieć iż społeczeństwo, nie chce do końca korzystać z usług kancelarie prawne grodzisk mazowiecki, uważając iż są zbyt drogie. Moim zdaniem, jest to znaczny problem ponieważ wiele osób żyje w przekonaniu iż usługi prawnicze są rzeczywiście drogie. Jednakże, w ramach zwiększenia liczby osób na rynku usług prawniczych, ceny znacznie spadają. Warto wspomnieć, iż powinniśmy całościowo określić cenę – a tym samym zwrócić uwagę na odpowiednie przedstawienie tych wszystkich kwestie. Jest to najważniejszy problem, ponieważ wiele osób nie jest w stanie odpowiednio zaprezentować wszystkich z tym związanych problemów. Co więcej, bardzo często osoby próbują na własną rękę pomijając kancelarie prawne grodzisk mazowiecki – ponieważ uważają że sprawdzając niektóre kwestie w Internecie, mogą podejść do niej znacznie lepiej niż my. Moim zdaniem, to bardzo dobra kwestia która w odpowiedni sposób została przedstawiona w tym zakresie. Co więcej, odpowiednie przedstawienie wymaga także szerszej analizy, pod kątem wielu spraw. Mam tutaj na myśli m.in. wiedzę społeczeństwa, zamożność etc.

Miejsce zbrodni

Istnieją miejsca, w których przestępstwa, zbrodnie, popełniane są z większą częstotliwością niż w innych. Do tych drugich nalezą małe osiedla domków jednorodzinnych oraz większe wioski – w takich miejscach ludzie nie czują się anonimowo ani nie czuję się bezpieczne z wszelkiego rodzaju dziwactwami. Statystyki policyjne twierdzą, że najwięcej przestępstw popełnianych jest w blokach w wielkich miastach. Jest to przestrzeń, w których przestępcy czują się anonimowo, wręcz bezosobowo. Najmniej zabójstwo dokonuje się w domkach letniskowych wbrew pozorom, a tak naprawdę wydaje się, że są to najczęściej odosobnione miejsca, do których nie zaglądają przechodnie. Jednakże częściej dokonuje się zabójstw w sklepach i domach jednorodzinnych niż w altanach letniskowych. Jeśli chodzi o przestępstwa, których skutkiem jest poniesienie przez poszkodowanego albo nawet i przez sprawcę uszczerbku na zdrowiu, wtedy najczęściej dochodzi do nich w domkach jednorodzinnych oraz w knajpach, barach i pubach. Jeśli chodzi o gwałty, najwięcej takich przestępstw odnotowano w blokach. W jednym tylko roku dochodzi do ponad dwudziestu tysięcy gwałtów, które są zgłaszane na policję w naszym kraju. Wiele tych przestępstw też nie jest zgłaszanych nigdy na policję.