Automatyczna wspólnota majątkowa

Kiedy zawierasz małżeństwo, majątek twój i twojego małżonka staje się wspólnym dobrem, chyba ze wcześniej zabezpieczysz się i ustalisz, że to co twoje przed małżeństwem, to będzie też tylko i wyłącznie twoje w trakcie trwania małżeństwa oraz to będzie tylko i wyłącznie twoje po rozwodzie. W innym przypadku niestety trzeba będzie wszystkim się podzielić jeśli dojdzie do rozwodu. Prawo polskie przewiduje sytuację, że przed zawarciem małżeństwa jeden z jego członków został ubezwłasnowolniony, wtedy niestety nie ma automatycznej wspólnoty majątkowej między małżonkami w razie zawarcia ślubu, trzeba się o nią postarać sądownie, najlepiej po tym jak małżonek odzyska sprawność. Podobnie jest z sytuacją, kiedy przed zawarciem małżeństwa ogłoszono upadłość jednego z członków małżeństwa. Koniec upadłości zostaje ogłoszony aktem sądowym i wtedy właśnie zaczyna mieć ważność wspólnota majtkowa, tak jak samo jest w przypadku ustania ubezwłasnowolnienia małżonka – są wydaje orzeczenie, że człowiek nie jest już ubezwłasnowolniony i wtedy może z powrotem dojść do wspólnoty majątkowej.

Comments are closed.