Dotacje z Urzędu Pracy

Jakie są ograniczenia na dostanie dotacje do pomp z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Po pierwsze, nie można przeznaczyć dotacji na handel obwoźny, a jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których ludzie chcą zarejestrować  działalność gospodarcza i dla których w ogóle chcą dofinansowanie. Dlatego  nie można napisać w biznesplanie niczego o tym, że chcemy prowadzić handel obwoźny, nawet jeśli miałby on zostać połączony z handlem w internecie. Poza tym, nie można dostać dotacji z Urzędu Pracy na działalność sezonową. Poza tym nie można dostać pieniędzy  na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej od osób spokrewnionych z osobą chcącą dostać dotacje do pomp na działalność gospodarczą. Powinowactwo powinno być tutaj dalsze niż drugiego stopnia. Pomijamy tutaj oczywiście przypadki, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą są naszymi krewnymi – wtedy mogą oni na podstawie faktur, sprzedać nam towar do prowadzenia działalności gospodarczej przez nas.

Comments are closed.