Kim jest prawnik?

Jest to stosunkowo proste pytanie, które w tym wypadku ogranicza się do określenia kręgu osób będących prawnikami. W tym wypadku, chodzi przede wszystkim o to kogo określić prawnikiem, a w szczególności czy osoba która nie posiada kwalifikacji prawnych jest odpowiednia do prowadzenia kancelaria prawnicza Tarnów. Moim zdaniem, jest to problem – ponieważ wiele osób nie widzi różnicy pomiędzy takimi osobami a korzysta z ich usług. Co więcej, jest to poważny problem w zakresie gwarancji ich praw oraz interesów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim, brak gwarancji procesowych – a także brak możliwości reprezentowania przed sądem. Co w przeciwieństwie do usług świadczonych przez kancelaria prawnicza Tarnów jest nieodpowiednio prezentowane, ponieważ to one w głównej mierze powinny zajmować się szeroko pojętym zastępstwem procesowym. Jeśli osoba posiadające kwalifikacje, spotka się przed sądem z osobą która nie posiada uprawnień adwokata lub radcy prawnego, to pierwsze co robi to podnosi przed sądem ten fakt. Na podstawie tego faktu, dana osoba zostaje wyłączona z procesu. Tym samym, powstają znaczne wątpliwości, do możliwości obrony w tym wypadku oskarżonego.

Comments are closed.