Majątek małżeński do podziału

Wedle kodeksu rodzinnego, małżonkowie , o ile nie mają rozdzielności małżeńskiej jeśli chodzi o majątek, to przy rozwodzie ich majątek liczy się jako wspólny i mają wszyscy takie same prawa do tego, co wchodzi w skład majątku małżeńskiego, nawet jeśli żona przyszła do małżeństwa z niczym, a wszystko należy do męża. Po rozwodzie kobieta ma takie samo prawo w tym przypadku do majątku jak mężczyzna i wszystko jest dzielona na dwoje. Nie ma jednocześnie zapisu o tym, żeby dzielić długi na dwoje. Kto je zaciągnął, ten spłaca, aczkolwiek jeśli dług został zaciągnięty przez jednego małżonka na użytek dwojga, wtedy małżeństwa zazwyczaj samoistnie dogadują się na wspólne spłacanie rat kredytowych. Niekiedy jednak istnieje odstępstwo od reguły przysługiwania jednakowego prawa każdego z członków małżeństwa do prawa nad majątkiem. Jeśli jedna ze stron przyczyniła się mocniej do rozwodu niż druga, to wtedy nie ma prawa zazwyczaj do majątku, o ile w sądzie był złożony taki wniosek. Taki wniosek musi zostać wniesiony przez tego, za którego przyczyną do rozwodu nie doszło.

Comments are closed.