Odwołanie darowizny

Darowizna to rodzaj umowy prawnej, wedle której jedna osoba zobowiązuje się do niepłatnego świadczenia majątkowego, pieniężnego na rzecz obdarowywanej osoby. Aby taka umowa darowizny zyskała status prawny, musi ona zostać sprawdzona i podpisana przez notariusza. Niekiedy występują takie przypadki jak odwołanie darowizny. W jakich przypadkach można odwołać akt darowizny? Przede wszystkim jako wystarczający powód aby odwołać akt darowizny może występować zachowanie osoby obdarowywanej. czasami zdarza się tak, że osoba, która zobaczyła akt darowizny zmienia stosunek do osoby, która go obdarowała, bo myśli, że już nie można tego cofnąć. Wychodzą wtedy na jaw prawdziwe motywy działania takiej osoby obdarowanej i niestety nie da się tego przewidzieć, dlatego prawo zostawia furtkę bezpieczeństwa dla osoby obdarowującej w postaci możliwości odwołania aktu darowizny jeśli obdarowany zachowuje się źle. Inne przypadki, kiedy można odwołać Darowizna to między innymi ubezwłasnowolnienie darczyńcy, czy też ogólne zasady współżycia społecznego.

Comments are closed.