Plagiat w internecie

Jeśli widzimy jakaś treść opublikowaną na jakimś portalu, jest ona czyjąś własnością, tak jak wszystko, co zostało przez kogoś stworzone. Jeśli zdecydujemy się umieścić ową treść na swojej własnej stronie internetowej czy na blogu, musimy zapytać o zgodę osobę, która jest właścicielem tego tekstu. W przeciwnym razie dopuszczamy się plagiatu, który jest karalny. Podobnie jest z wykorzystywaniem takich materiałów w celach marketingowych. Można jednakże cytować niektóre utwory pochodzące ze znanych nam źródeł, trzeba jednak oznaczyć te teksty jako cytaty. Teksty te, albo też fragmenty tekstów mogą być użyte w celach dydaktycznych, w celu przedstawienia krytyki, czy też w celu jakimkolwiek innym ale uzasadnionym dostatecznie w razie sprawdzenia. Inaczej jest z pobieraniem plików z internetu. Nie możemy robić takich rzeczy do czasu kiedy nie uzyskamy praw autorskich albo zgody autora do kopiowania jego własności. Istnieje też różnica między pobieraniem plików a dalszym ich rozpowszechnianiem po pobraniu albo rozpowszechnianiem mimo braku zgody autora plików.

Comments are closed.