Przedterminowe zwolnienie

Większość Polaków niestety jest za karą śmierci, a naszymi rodakami w tej kwestii kieruje przekonanie, że przestępcy byliby odstraszani od popełniania niektórych czynów gdyby się bali śmierci w zanadrzu. według psychologów nie jest to prawda, tak naprawdę znacznie bardziej dotkliwe jest siedzenie do końca życia w wiezieniu bez możliwości liczenia na przedterminowe zwolnienie z wiezienia jak jest w przypadku najbardziej okrutnych zbrodni dokonywanych z premedytacją. Kara śmierci w naszym kraju nie istnieje dlatego, że Polska podpisała zgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która znosi bezwzględnie karę śmierci .Mimo to, Jarosław Kaczyński chce przeforsować wprowadzenie katy śmierci do naszego kodeksu karnego. Jeśli wprowadzilibyśmy karę śmierci, wykluczono by nas z Rady Europy, a nie jest to pozytywna wiadomość dla tych, którzy liczą na jakąkolwiek pozycję Polski w Unii Europejskiej. W Europie jedynym krajem, w którym istnieje kara śmierci jest Białoruś, kraj ten nie ma prawa wstępu do Rady Europy.

Comments are closed.