Uprawianie lichwy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą często są zmuszone zaciągnąć dla siebie kredyt, jednakże nie zawsze banki są w stanie udzielić takich kredytów. Wtedy , jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest w wielkiej potrzebie i jest zdesperowana, sięga nierzadko po usługi firm prywatnych. Niestety te jednostki prywatne udzielające kredytów nie zawsze działają uczciwie na rynku, uprawiają wręcz lichwę i żerują na osobach zdesperowanych. Istnieje jednakże na szczęście kodeks prawny, który chroni wszystkich przed zjawiskiem lichwy. Kodeks przewiduje sytuacje, kiedy osoba jest w potrzebie i wykorzystuje się jej potrzebę i desperację przez narzucanie ogromnych odsetek. Jest to ujęte jako nieuprawnione wykorzystywanie czyjej desperacji i przedstawianie niekorzystnych i nieuczciwych warunków kredytowania. Lichwiarzem może być każdy i każdy odpowiada przed prawem z tego paragrafu. Aby udowodnić komuś lichwę, trzeba wykazać, że znajdowaliśmy się, jako ofiary lichwiarzy, w sytuacji naglącej i nie mieliśmy pieniędzy.

Comments are closed.