Czy usługi świadczone przez kancelarie prawnicze, mają z góry określone ceny?

Tak, ale tylko i wyłącznie co do określonych czynności świadczonych przez notariuszy. W tym wypadku, taksy notarialne są określone co do konkretnych czynności np.: kosztów sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez kancelarie notarialne wrocław prawnicze. W ten sposób, osoba która potrzebuje takiego aktu, wie na podstawie odpowiedniego rozporządzenia ile ma zapłacić, ta cena nie jest w jakikolwiek sposób zależna od marży narzucanej przez kancelarie. Tym samym, jest to bardzo ważny aspekt dla wielu osób, które w ten sposób, chcą wiedzieć co będzie tańsze- postępowanie sądowe czy też załatwienie sprawy przed notariuszem. Obecnie wiele osób, decyduje się na postępowanie przed sądem, omijając kancelarie notarialne wrocław uważając iż zbyt wiele muszą zapłacić – pomimo iż interesy stron w tym wypadku są zgodne. Moim zdaniem, to bardzo ważna kwestia dla wielu osób które chcą odpowiednio podejść do tego tematu. Bardzo często takie przypadki powstają przy dziale spadku, gdzie strony określają same iż nie chcą prowadzić postępowania przed notariuszem a przed sądem.

Comments are closed.