Zmiana zeznań przez świadka

W przypadku składania zeznań i chęci ich zmiany mamy do czynienia z dwiema zasadniczymi sytuacjami – kiedy świadek umyślnie składał fałszywe zeznania i działała niejako z premedytacją oraz kiedy świadek zmienił niektóre fakty nieumyślnie i chce naprawić swój błąd mając na celu dobro postępowania karnego. Składania złych zeznań, czyli mijających się z faktycznym stanem rzeczy często jest powodowane przez sugerujące pytania osoby zadającej pytania i jest to sytuacja, kiedy jak najbardziej możemy zmienić w późniejszym czasie swoje zeznania. Inne wytłumaczenie to źle funkcjonująca pamięć, na której opierając się możemy niekiedy zmieniać swoje zeznania w sposób niesprawiedliwy i niezgodny z rzeczywistością. Każdy świadek ma szanse dwukrotnie złożyć swoje zeznania. Najpierw na policji w postępowaniu przygotowawczym, a później przy sędzi, który weryfikuje zeznania i jeszcze raz je przypomina ze względu na charakter procesu. W sądzie świadkiem ma opowiedzieć to co sam pamięta, a później odczytywane są mu jego zeznania, następnie ma on odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Comments are closed.